Intrebari

Intrebari

Ce este Certificatul Energetic al unei cladiri ?

Certificatul Energetic se prezinta drept un document scris prin care se declara si se certifica, într-o forma sintetica unitara, performanta energetica a cladirii, detaliindu-se principalele caracteristici termice si energetice ale constructiei si instalatiilor aferente acesteia, rezultate din analiza termica si energetica.

De ce este nevoie de Certificatul Energetic ?

Certificatul Energetic incadreaza cladirea in clase de performanta energetica si de mediu si acorda totodata locuintei o nota energetica care ofera cumparatorului informatii privind consumul real de energie si suma necesara pentru a aduce casa la ”parametri optimi”.

Certificatul Energetic va duce la determinarea mai corecta a pretului locuintei in sensul ca, pretul caselor cu o nota energetica mai mare va creste intrucat sunt mai usor de intretinut, in detrimentul celor cu o eficienta energetica redusa. Astfel la cumparare clientul va decide daca va alege o cladire da clasa A, eficienta energetic, sau o cladire de clasa E cu o eficienta redusa.

Care sunt clasele de performanta energetica dupa care se clasifica cladirile si notele care se acorda ?

In functie de performana energetica avuta cladirile se clasifica in 7 clase pe o scala energetica, pornind de la clasa A caracterizata prin consumul cel mai scazut de energie, pana la clasa G corespunzatoare celui mai ridicat consum specific de energie.

Sistemul de notare e de la 1 la 100, nota calculata, dupa un criteriu bine stabilit, fiind cu atat mai mare cu cat cladirea are o eficienta energetica mai ridicata.

Cine intocmeste Certificatul de performanta energetica si cat timp este valabil ?

Atat Certificatul de Performanta Energetica cat si Auditul Energetic al cladirii este intocmit de catre auditori energetici pentru cladiri autorizati si este valabil 10 ani.

Care sunt beneficiile reabilitarii termica a locuintei ?

Prin reabilitarea termica obtinem:
* reducerea cheltuielilor de intretinere, pentru plata energiei termice, datorita reducerii pierderilor de caldura si prin aceasta a consumului.
* imbunatatirea conditiilor de confort in casa dumneavoastra.

Cat costa reabilitarea termica a unui apartament standard cu 3 camere ?

Costurile reabilitarii depind de foarte multi factori, care contribuie la cresterea sau scaderea facturii totale pentru reabilitare. Materialele din care a fost construit blocul, modul cum au fost intretinute instalatiile, reparatiile efectuate, amploarea lucrarilor de reabilitare solicitate de catre beneficiari, sint citiva dintre factorii care contribuie la factura totala.

Cine sunt principalii beneficiari ai programului de reabilitare ?

Beneficiarii programului sunt proprietarii de locuinte din blocurile construite dupa proiecte elaborate in perioada 1950 – 1990 care, prin intermediul Asociatiilor de Proprietari ca reprezentanti legali, pot sa se inscrie in Programul Local daca prezinta coordonatorului local urmatoarele documente: Solicitare scrisa inregistrata la coordonatorul local in a carui arie de competenta e amplasat blocul Lista proprietarilor din blocul de locuinte; Hotararea privind inscrierea in programul local, adoptata de Adunarea Generala cu acordul majoritatii proprietarilor; Contractul de Mandat semnat.

Contractul de mandate este actul scris prin care Asociatia de Proprietari mandateaza coordonatorul local (Consiliului Local) in vederea organizarii, contractarii si finantarii, in conditiile legii a documentatiei de proiectare si executia lucrarilor de interventie.

Cine efectueaza lucrarile de reabilitare ?

Reabilitarea termica a cladirii presupune mai multe etape:

I. Analiza termica si energetica a cladirii si emiterea certificatului energetic;
II. Studiul de fezabilitate – auditul energetic;
III. Elaborarea proiectului tehnic, a caietelor de sarcini si a detaliilor de executie;
IV. Executia si receptia lucrarilor.

Aceste etape au urmatorii executanti:

I.+ II – Auditori energetici atestati.
III. – Persoane juridice care au ca obiect de activitate proiectarea in domeniul constructiilor in general si in domeniul reabilitarii termice in particular.
IV. – Persoane juridice cu activitate in constructii si instalatii care participa la licitatiile publice organizate de catre primarii pentru executarea lucrarilor de reabilitare.

Cat costa certificarea energetica si auditul?

Certificatul energetic, auditul energetic al cladirii, realizarea proiectului, a caietelor de sarcini si a detaliilor de executie sint activitati care sint subventionate de la buget. Costurile importante ale acestor activitati, nu se vor regasi in factura pe care proprietarii cladirilor reabilitate o vor achita pentru ca ele vor fi suportate din bugetul de stat. Aceasta este una din facilitatile importante oferite de Programul national de reabilitare termica.celor care vor lua decizia de efectuare a lucrarilor de reabilitare termica a cladirii.

Ce economii se pot obtine prin reabilitarea termica a blocului in care locuim?

Masuratorile efectuate la cladirile pilot, arata o scadere a consumului de energie termica cu pina la 60%. Altfel spus daca o cladire avea un consum de energie termica, in lunile de virf, de 50 Gcal, consumul de energie termica al aceleeiasi cladiri, dupa reabilitare, in aceeiasi luna si in conditii de temperatura similara, poata sa scada la 20 Gcal.

Ce este Certificatul de performanta energetica al unei cladiri?

Certificatul de performanta energetica al unei cladiri este un document tehnic cu caracter informativ ce atesta performanta energetica a unei cladiri
La nivelul Uniunii Europene se reglementeaza prin directive CE 91/2002 si se aplica tarilor membre dar si celor in curs de aderare obigativitatea ca toate categoriile de cladiri sa detina certificate energetice din care sa reiasa eficienta consumului energetic, iar pentru cele publice acest document sa fie afisat in holurile centrale.
In calitatea lor de consumatori energetici, cladirile au devenit surse majore de poluare a mediului si importante consumatoare de energie. Astfel, cheltuielile de exploatare ale acestora determina valoarea cladirilor. La baza metodelor simplificate de calcul a necesarului de caldura stau standardele Europen EN 832 si EN ISO 13790, elaborate in scopul de a unifica modului de abordare a consumurilor energetice in sectorul cladirilor si de a putea compara performantelor acestora.

Este obligatoriu in Romania ?

Da ,de la 1 ianuaire 2011.
Obligativitatea obtinerii certificatului este prevazuta de Legea nr.372/2005, privind performanta energetica a cladirilor si Ordinul nr. 1459/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind performanta energetica a cladirilor, emis de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor
Scopul certificatului este declararea si afisarea performantei energetice a unei cladiri intr-o forma sintetica unitara, prezentand detaliile principalelor caracteristici ale constructiei si instalatiilor aferente acesteia, ca rezultat a analizei termice si energetice

De ce avem nevoie de Certificatul de performanta energetica al unei cladiri?

Ofera proprietarul locuintei informatii asupra eficientei energetice a apartamentului, prin incadrarea acestuia intr-o clasa energetica (de la clasa A- eficienta energetica ridicata, la clasa G- eficienta energetica scazuta), functie de consumul total anual specific de energie

Cat este valabil?

Este valabil 10 ani de la data emiterii.

Cine are nevoie de certificatul de performanta energetic al cladiri?

Se elaboreaza pentru cladiri in constructie, noi sau existente, in cazul in care se incheie contracte de vanzare-cumparare sau inchiriere pentru:
- locuinte unifamiliale
- blocuri de locuinte
- birouri
- cladiri de invatamant
- spitale
- hoteluri si restaurante
- sali de sport
- cladiri pentru servicii de comert
- alte tipuri de cladiri consumatoare de energie
Pentru cladirile existente ce necesita lucrari de reabilitare termica, finantate din fonduri publice si/sau credite externe contractate sau garantate de stat, fundamentarea oportunitatii si necesitatii interventiei se face prin Raport de audit energetic, parte componenta a studiului de fezabilitate.
Pentru categoriile de cladiri care se construiesc, certificatul se elaboreaza prin grija investitorului/ proprietarului si se cuprinde in documentatia pentru receptia la terminarea lucrarilor, pastrandu-se la cartea tehnica a constructiei sau de proprietar pana la constituirea acesteia.
Pentru categoriile de cladiri care se vand sau se inchiriaza, certificatul se elaboreaza prin grija proprietarului si se prezinta la incheierea contractului pentru a fi pus la dispozitie potentialului cumparator sau chirias

Cine intocmeste certificatul de performanta energetic al cladiri?

Este intocmit de catre auditori energetici pentru cladiri, autorizati de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei.

Ce este Auditul energetic al unei cladiri?

Auditul energetic al unei cladiri este operatiunea prin care se identifica principalele caracteristici termice ale constructiei si ale instalatiilor aferente acesteia. In cadrul unui audit energetic se analizeaza rezultatele obtinute prin analiza termica a cladirii si stabilesc solutii tehnico-financiare de reabilitare si/sau modernizare termica a constructiei si a instalatiilor aferente acesteia. Elementele necesare alegerii solutiilor de reabilitare si/sau modernizarea cladirii sunt prezentate in cadrul unui raport de audit energetic.

Ce este raportul de audit energetic?

Element esential al procedurii de efectuare a auditului este raportul de audit energetic care prezinta:
- modul in care a fost efectuat auditul
- caracteristicile energetice principalele ale cladirii
- propunerea masurilor de modernizare a cladirii si instalatiilor aferente acesteia
- concluziile referitoare la masurile eficiente din punct de vedere economic.

Sub ce forma se prezinta raportul de audit energetic?

Forma de prezentare a raportului trebuie adaptata in functie de beneficiarul acestuia, deoarece acesta va fi cel care va decide in privinta modernizarii termice a cladirii. Prezentarea raportului de audit energetic, forma, modul de redactare, claritatea si usurinta de interpretare a continutului acestuia sunt esentiale pentru beneficiarul raportului.

Ce este reabilitarea termica?

Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte este un program national promovat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, in limita fondurilor anuale disponibile. Solutia de reabilitare termica cladirii se stabileste în urma auditului energetic, in functie de particularitatile tehnico-constructive ale acesteia.
O izolare termica buna determina diminuarea necesarului de incalzire/răcire concomitent cu reducerea emisiilor poluante.

Care sunt avantajele reabilitarii termice?

Avantajele reabilitarii termice:
- economisirea de bani prin reducerea cheltuielilor cu combustibilii;
- crearea de noi locuri de munca in domeniul constructiilor;
- protejarea mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera;
- schimbarea aspectului blocurilor de locuinte si implicit al localitatilor.

Cine este beneficiarul reabilitarii termice?

Beneficiarii reabilitarii termice:
Asociaţiile de proprietari sunt beneficiarii acestui program prin care se urmareste creasterea performanta energetica a blocurilor de locuinte care au fost construite pe baza proiectelor elaborate in perioada 1950-1990, indiferent de sistemul de incalzire al acestora.
Pentru a beneficia de programul de reabilitarte, asociatiile de proprietari trebuie sa urmarasca urmatoareleetapele:
- Convocarea adunarii generale a proprietarilor
- Aprobarea cu majoritate de voturi de catre adunarea generala a înscrierii blocului in program
- Semnarea, de catre presedintele asociatiei, contractului de mandat si solicitarea inscrierii blocului in programul local
- Afisarea la avizierul asociatiei a indicatorilor tehnico-economici ai lucrarii de intervenţie si a actului aditional al contractului (pentru stabilirea cotei de participare a fiecarui proprietar la fondul de reparatii).
- Transmiterea, in cel mult 30 de zile lucratoare de la primirea notificarii, a actului aditional semnat si a hotararii adunarii generale a proprietarilor. Netransmiterea acestor documente duce la rezilierea contractului de mandat incheiat de coordonatorul local cu asociatia de proprietari.
- Constituirea fondului de reparatii de catre presedintele asociatiei de proprietari.
- Asigurarea mssurilor organizatorice pentru continuarea lucrarilor conform graficului de executie stabilit.
- Participarea la receptia lucrarilor de interventie, la invitatia coordonatorului local
- Participarea, alaturi de coodonatorul local, la receptia finala a lucrarilor, organizata dupa expirarea perioadei de buna executie (3 ani)

Care sunt Etapele si actiunile programului de reabilitare?

Etapele si actiunile programului de reabilitare:
Identificarea si inventarierea blocurilor de locuinte;
II. Instiintarea asociatiilor de proprietari de catre coordonatorii locali privind inscrierea in programul local;
III. Hotararea adunarii generale de proprietari de inscriere in program;
IV. Elaborarea documentatiei de proiectare;
V. Executarea lucrarilor de interventie;
VI. Receptia finala a lucrarilor dupa expirarea perioadei de garantie de buna executie de 3 ani si eliberarea certificatului de performanta energetica pentru incalzire la terminarea lucrarilor.

Care sunt masurile de reabilitare termica a unei cladiri?

Masuri de reabilitare termica:
- Izolarea termica a peretilor exteriori
- Izolarea termica a planseului peste subsol, in cazul in care prin proiectarea blocului sunt prevazute apartamente la parter
- Inlocuirea ferestrelor si usilor exterioare existente (incluzand tâmplaria aferenta accesului în blocul de locuinte), cu tamplarie performanta energetic
- Termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planseului peste ultimul nivel in cazul existentei sarpantei
- Lucrari de refacere a finisajelor anvelopei;
- Lucrari de demontare a instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuinte, precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de izolare termica;
- Lucrari de reparatii la elementele de constructie care prezinta potential pericol de desprindere si/sau afecteaza functionalitatea blocului de locuinte, inclusiv de refacere in zonele de interventie
- Lucrari de interventie la instalatia de distribuţie a agentului termic pentru incalzire aferenta partilor comune ale blocului de locuinte.

Care sunt costurile cu reabilitarea termica?

Costurile reabilitarii:
Fonduri de la bugetele locale asigura expertiza tehnica, auditul energetic si proiectarea lucrarilor de reabilitare termica.
Finantarea executarilor de interventie se imparte intre:
a. 20% – Asociatia de Proprietari (procent impartit intre toti proprietarii) si/sau din alte surse legal constituite (primaria locala poate prelua partial sau integral costurile, stabilind modul in care se vor recupera acestea).Bugetul local si bugetul de stat asigura 80% din costul total al executarii lucrarilor de interventie:
b. 30% – Bugetul local, in limita din fonduri aprobate anual pentru acest program
c. 50% – Alocatiile de la bugetul de stat, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie în bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei