Legislatie

Legislatie

Obligativitatea obtinerii certificatului energetic al unei cladiri este prevazuta de Legea nr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanta energetica a cladirilor. Conform legii, cladirile noi trebuie sa se conformeze unor cerinte minime privind performanta energetica definita ca energia efectiv consumata sau estimata pentru a raspunde necesitatilor legate de utilizarea normala a cladirii. Aceste necesitati includ: incalzirea, prepararea apei calde de consum, racirea, ventilarea si iluminatul.

Performanta energetica a cladirii se determina conform unei Metodologii de calcul si se exprima printr-o serie de indicatori numerici care se calculeaza luandu-se in considerare gradul de izolare termica, caracteristicile tehnice ale cladirii si instalatiilor aferente, proiectarea si amplasarea cladirii in raport cu factorii climatici exteriori, expunerea la soare si influenta cladirilor invecinate, sursele proprii de producere a energiei si alti factori, inclusiv climatul interior al cladirii, care influenteaza necesarul de energie.

In cazul cladirilor existente care necesita lucrari de reabilitare termica, fundamentarea oportunitatii si necesitatii reabilitarii termice se face prin Auditul Energetic.

Atat Certificatul Energetic cat si Auditul Energetic este intocmit de catre auditori energetici pentru cladiri, autorizati de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei si este valabil 10 ani de la data emiterii.

Model de certificate energetic click aici!

 

Societatea Energy Corp vine in sprijinul dumneavoastra cu certificarea  cladirilor din punct de vedere al eficientei energetice, respectand astfel reglementarile Uniunii Europene:

· Directiva nr.2010/31/UE privind performanta energetica a cladirilor.

Aceasta directiva este implementata in sistemul juridic romanesc prin:

· Legea 372/2005 si normele metodologice aferente privind performanta energetica a cladirilor;

· Legea 159/2013 pentru modificarea si completarea Legii 372/2005.

Conform legii 159/2013, art. 13, alin. (1) Certificatul de Performanta Energetica se elaboreaza pentru cladiri care se construiesc, se vand, se inchiriaza sau sunt supuse renovarilor majore.

Pentru cladirile sau unitatile de cladire care se vand sau se inchiriaza, investitorul/ proprietarul/administratorul este obligat sa puna la dispozitia potentialului cumparator sau chirias, dupa caz, anterior perfectarii contractului, o copie de pe Certificatul de Performanta Energetica.

Alin. (2) La incheierea contractului de vanzare-cumparare, proprietarul are obligatia de a transmite Certificatul de Performanta Energetica, in original, noului proprietar.

Alin. (3) La data inregistrarii contractului de vanzare-cumparare, respectiv de inchiriere, proprietarul are obligatia de a depune la organul fiscal competent o copie de pe certificat, iar originalul va ramane in posesia proprietarului.

Alin. (4) Contractele de vanzare-cumparare incheiate fara respectarea prevederilor  Alin. (1) sunt supuse nulitatii relative, potrivit prevederilor Codului civil.

Pentru cladirile care se construiesc, certificatul se anexeaza, in copie, la procesul-verbal de receptie si constituie parte componenta a cartii tehnice a constructiei.

Procesul-verbal incheiat cu ocazia receptiei la terminarea lucrarilor si neinsotit de copia de pe Certificatul de Performanta Energetica este nul de drept.